DuPont Virkon Pulv S 200g

19,30

Opis

DuPont Virkon Pulv S

Virkon Pulv SDezynfektant – preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania wirusobójczego i bakteriobójczego.Dowiedziona aktywność biobójcza.Przeznaczenie:Virkon S to preparat dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.Przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej: powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu oraz do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Skuteczny jest na powierzchniach porowatych, w niskich temperaturach oraz w warunkach brudnych. Do profesjonalnego i powszechnego użytku.Substancja czynna: bis nadtlenomonosiarczan pentapotasu (bis mononadsiarczan [VI] potasu 497 g/kg)Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3834/09Postać produktu: proszek rozpuszczalny w wodzie.Przygotowanie roztworu i instrukcja użytkowania:1. Napełnić zbiornik wymaganą ilością wody (patrz: tabela)2. Dodać odpowiednią ilość proszku Virkon S3. Mieszać roztwór od czasu do czasu, aż będzie klarowny (około 15 minut)4. Stosować preparat zgodnie z tabelą poniżej.Tabela stężeń preparatu Virkon do dezynfekcji powierzchni:Dezynfekcja powierzchni Ilość wody Ilość proszku Virkon S niezbedna dootrzymania 1% roztworu (10 g/l)50 m2 15 L 150100 m2 30 L 300500 m2 150 L 1,51000 m2 300 L 32500 m2 750 L 7,5 kg

Tabela dotycząca zastosowania i sposobu użyciaZastosowanie StężenieSposób użyciaCzęstotliwośćRutynowa dezynfekcja wszystkichpowierzchni i wyposażenia 1% (10 g/L) Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inneurządzenie spryskujące, nanieść roztwórpreparatu Virkon S w ilości 300 ml/m2 na powierzchnię, a także na wyposażenie, ażdo całkowitego zamoczenia wyposażenia. Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego:na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt.Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów 1% (10 g/L) Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika.Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lubpo upływie 4-5 dni od przygotowania. Ciągle. Przy każdym wjeździe i wejściuna fermę produkcyjną i przy wejściu dobudynków.Zamgławianie / dezynfekcjaza pomocą spryskiwania 1% (10 g/L) Stosować urządzenie ciśnieniowe lubspryskiwacz plecakowy. Dozować 1 Lroztworu na 10 m2 powierzchni podłogi. W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.Zamgławianie na zimno1% (10 g/L) Przy użyciu zamgławiacza mechanicznegodozować 1 L roztworu preparatu Virkon Sna 10 m2 powierzchni podłogi. W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.Rutynowo (codziennie lub element systemu kontroli infekcji): kluczowe strefy dostępu, np. wewnętrzne korytarze.Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia. Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu , przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.Dodatkowe oznakowanie:Środek drażniący, zawiera peroksodisiarczan dipotasu. Może wywoływać reakcje alergiczne.Środki ostrożności:Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Zawsze zamykać opakowanie po użyciu. Umyć pojemnik i usunąć w bezpieczny sposób. Nie usuwać proszku ani rozcieńczonego preparatu do, ani w pobliżu cieków wodnych. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, z wyjątkiem tych rekomendowanych przed producenta. Opłukać wodą urządzenia dozujące i rozprowadzające. Używać produktów biobójczych w bezpieczny sposób. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

DUPONT

Hodowla zwierząt

coco chanel perfumy, avena krem, pudełko na gumki do włosów, laktatory tommee tippee, elietahari, lavera kosmetyki, kolorowe spraye do włosów, maszynka do golenia jednorazowa, la roche posay promocja, ładny perfum męski, ciemne powieki, swiss arabian

yyyyy